ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។

សូមអានបន្ត....

សារចូលរួម រំលែកមរណៈទុក្ខ សពឧបាសក ស៊ា គឹមហេង

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងនាម រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សូមចូលរួម រំលែកទុក្ខ យ៉ាងក្រៀមក្រំ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ ឯកឧត្តម ជាម ហុីម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ នៃ សពឧបាសក ស៊ា គឹមហេង។

សូមអានបន្ត....

សិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការជំរុញ និងកិច្ចសម្រួល ការវិនិយោគ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី ការជំរុញ និងកិច្ចសម្រួលការវិនិយោគ ដែលរៀបចំដោយ មានរយៈពេល ០២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារឆ្នេរថ្មី ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ្វីប៊ើរ អុបទិច ខមញូនីខេសិន ណេតវើក

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ហ្វីប៊ើរ អុបទិច ខមញូនីខេសិន ណេតវើក (CFOCN)

សូមអានបន្ត....

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការជំរុញ និងកិច្ចសម្រួលការវិនិយោគ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការជំរុញ និងកិច្ចសម្រួលការវិនិយោគ ដែលរៀបចំដោយ មានរយៈពេល ០២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារឆ្នេរថ្មី ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....