ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្រ្តៃយ៍សម្រាប់​​ការពារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានចេញនូវ អនុក្រឹត្យលេខ ១២៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈបញ្ជាការ សន្តិសុខអចិន្រ្តៃយ៍សម្រាប់ការពារ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

សូមអានបន្ត....

ការអញ្ជើញចូលរួមជាមួយ គណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណ:អភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយ គណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជំរុញ​ចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានរៀប ចំនូវកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ ជំរុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាលើវឌ្ឍនៈភាពការងារ និងទិសដៅការងារបន្ត

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា បានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាលើវឌ្ឍនៈភាពការងារ និងទិសដៅការងារបន្ត របស់គណៈកម្មាធិការជាតិ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំស្តីអំពីកិច្ច​សហប្រត្តបត្តិការរុករក ការជីកគាស់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នូវអធិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការវៀតណាម

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានបើក កិច្ចប្រជុំស្តីពី កិច្ចសហប្រត្តបត្តិការរុករកការជីកគាស់ ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នូវអធិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនាញការ វៀតណាម

សូមអានបន្ត....