ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

កិច្ចប្រជុំ លើកទី៣ របស់គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រង តំបន់គ្រប់គ្រង ជលផល សមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រងតំបន់ គ្រប់គ្រង ជលផល សមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លូនជាលើកទី៣

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង នៅសាលប្រជុំ សាលាខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នាថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ សមាគមក្រុមប្រឹក្សា ថ្នាក់មូលដ្ឋាន បានរៀបចំ នូវកិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង នៅសាលប្រជុំ សាលាខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារ ចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅផ្សារម៉ាតកងកេង

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារចុះ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅផ្សារម៉ាតកងកេង បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន

សូមអានបន្ត....

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ច របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ”

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបើក សិក្ខាសាលាស្តីពី

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ បោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

សូមអានបន្ត....