ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

កិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារ ចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅផ្សារម៉ាតកងកេង

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារចុះ រៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅផ្សារម៉ាតកងកេង បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន

សូមអានបន្ត....

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ច របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ”

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបើក សិក្ខាសាលាស្តីពី

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ បោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

សូមអានបន្ត....

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ណែនាំពីនីតិវិធីស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ បញ្ជា្របច្បាប់ភូមិបាល និងច្បាប់សាងសង់ ដល់ម្ចាស់បុរី ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ នានា ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពី រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញ ម្ចាស់សំណង់បុរី អាគារស្នាក់នៅ រួមទាំង បឹងហ្គាឡូ នានា ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....