Home / សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន / ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក

ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញនូវសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ របស់ក្រសួងធនធានទឹក។

01