Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / កម្មវិធីប្រកួតរូបថតពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុ ក្រោមប្រធានបទ “សម្រស់ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ”

កម្មវិធីប្រកួតរូបថតពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុ ក្រោមប្រធានបទ “សម្រស់ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ”

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កម្មវិធី ប្រកួតរូបថតពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
ព្រះសីហនុ ក្រោមប្រធានបទ ” សម្រស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តព្រះសីហនុ” តាមលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9b%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9b%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96%e1%9f%a1

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9b%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96%e1%9f%a2

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9b%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96%e1%9f%a4

%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%9b%e1%9e%84%e1%9e%9a%e1%9e%bc%e1%9e%94%e1%9e%97%e1%9e%b6%e1%9e%96%e1%9f%a5