Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃ១២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃ១២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម បានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចាប់ពីថ្ងៃ១២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ TR

%e1%9e%9f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%b8%e1%9e%87%e1%9e%bc%e1%9e%93%e1%9e%8a%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9e%b9%e1%9e%84%e1%9e%a2%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9e%b6%e1%9e%9f%e1%9e%92%e1%9e%b6