Home / អនុក្រឹត្យ / អនុក្រឹត្យ ស្តីពី “ការដំឡើងថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋានដល់អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ”។

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី “ការដំឡើងថ្នាក់ស្មើនាយកដ្ឋានដល់អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ”។