Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះស្រង់ស្ថិតិអ្នករស់នៅលើដីជាក់ស្តែង និងស្រង់ស្ថិតិតាមការចង្អុលបង្ហាញព្រំដី ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដី ស្ថិតនៅតំបន់អូរដំរីក្នុងភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះស្រង់ស្ថិតិអ្នករស់នៅលើដីជាក់ស្តែង និងស្រង់ស្ថិតិតាមការចង្អុលបង្ហាញព្រំដី ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដី ស្ថិតនៅតំបន់អូរដំរីក្នុងភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះស្រង់ស្ថិតិអ្នករស់នៅលើដីជាក់ស្តែង និងស្រង់ស្ថិតិតាមការចង្អុលបង្ហាញព្រំដី ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដី ស្ថិតនៅតំបន់អូរដំរីក្នុងភូមិ៣ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ