Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ និងត្រួតពិនិត្យលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណតាម មូលដា្ឋនអាជីវកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ និងត្រួតពិនិត្យលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណតាម មូលដា្ឋនអាជីវកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ និងត្រួតពិនិត្យលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណតាម មូលដា្ឋនអាជីវកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ