Home / សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន / សូមសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងស្នើសុំបញ្ឈប់ការចែករំលែកសារសំឡេង និងការបកស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយនេះ ដើម្បីចៀសវាងសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំ

សូមសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងស្នើសុំបញ្ឈប់ការចែករំលែកសារសំឡេង និងការបកស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយនេះ ដើម្បីចៀសវាងសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំ

សូមសាធារណជន និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងស្នើសុំបញ្ឈប់ការចែករំលែកសារសំឡេង និងការបកស្រាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយនេះ ដើម្បីចៀសវាងសាធារណមតិជាតិ និងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំ