Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (គំរូថ្មី)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (គំរូថ្មី)