Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមក ម្ចាស់បារ ភោជនីយដ្ឋានម៉ូសូ (MOSSO Bar& Restaurant)

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមក ម្ចាស់បារ ភោជនីយដ្ឋានម៉ូសូ (MOSSO Bar& Restaurant)

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមក ម្ចាស់បារ ភោជនីយដ្ឋានម៉ូសូ (MOSSO Bar& Restaurant) ស្ថិតនៅផ្លូវលេខ២១១ ភូមិ១ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ