Home / សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន / ករណីស្លាប់លេីកទី១​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា

ករណីស្លាប់លេីកទី១​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ករណីស្លាប់លេីកទី១​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅកម្ពុជា