ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះ បោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦

02

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

សូមអានបន្ត....

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ណែនាំពីនីតិវិធីស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ បញ្ជា្របច្បាប់ភូមិបាល និងច្បាប់សាងសង់ ដល់ម្ចាស់បុរី ផ្ទះសំណាក់ សណ្ឋាគារ នានា ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

10

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កាលពី រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញ ម្ចាស់សំណង់បុរី អាគារស្នាក់នៅ រួមទាំង បឹងហ្គាឡូ នានា ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

05

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង អូប័រ ម៉ូតូទឹក និងសកម្មភាព លើផ្ទៃសមុទ្រ នៅឆ្នេរអូរឈើទាល

01

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំ សាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង អូប័រ ម៉ូតូទឹក និងសកម្មភាព លើផ្ទៃសមុទ្រ នៅឆ្នេរអូរឈើទាល

សូមអានបន្ត....

ពីធីបើកវិញ្ញាសារ ប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

01

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុ បានប្រារព្ធពីធីបើកវិញ្ញាសារ ប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សូមអានបន្ត....

ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម