ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទូទៅ

កិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៏ ក្រុងរបៀង២ ខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង អូប័រ ម៉ូតូទឹក និងសកម្មភាព លើផ្ទៃសមុទ្រ នៅឆ្នេរអូរឈើទាល

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំ សាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំនូវ កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង អូប័រ ម៉ូតូទឹក និងសកម្មភាព លើផ្ទៃសមុទ្រ នៅឆ្នេរអូរឈើទាល

សូមអានបន្ត....

ពីធីបើកវិញ្ញាសារ ប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុ បានប្រារព្ធពីធីបើកវិញ្ញាសារ ប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សូមអានបន្ត....

ចុះសួរសុខទុក្ខ មន្រ្តីសាលាខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលបានជួបនូវគ្រោះថ្នាក់ ចរាចរណ៏ចំនូន ៣រូប

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ មន្រ្តីសាលាខេត្តព្រះសីហនុ បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខ មន្រ្តីសាលាខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលបានជួបនូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏ចំនូន៣រូប។

សូមអានបន្ត....

កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងមណ្ឌល អភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្ស ខេត្តព្រះសីហនុ បានបើក កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុីហារ៉ា

សូមអានបន្ត....