Home / ព័ត៌មានទូទៅ / កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ

កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ មានកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ ។របៀបវារៈកិច្ចប្រជុំៈ
១.ពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈកិច្ចប្រជុំ. វិសាមញ្ញលេីកទី១១ អាណត្តិទី២
២.ពិនិត្យ និងអនុម័តលេីសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល(២០១៦-២០១៨) របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ
៣.ពិនិត្យ និងអនុម័តលេីសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាព ក្នុងគណៈកម្មាធិការនានា របស់ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តព្រះសីហនុ ។ Vichhay

រូបភាព

01

02

03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *