Home / សេចក្តីជូនដំណឹង / សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមកលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមកលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ជម្រាបមកលោកអភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវ ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ ក្នុងស្រុកស្ទឹងហាវ ។